Kvalitet

ADITECH skall tillhandahålla och leverera gasfjädrar på ett effektivt sätt med hög leveranssäkerhet.

Vi skall sträva efter långsiktiga kundrelationer och att vara en ansvarstagande leverantör och affärspartner.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Presentera vårt sortiment på en uppdaterad mobilvänlig hemsida.
  • Tillhandahålla ett standardsortiment av gasfjädrar för snabb leverans.
  • Ha enkla och tydliga rutiner för orderbehandling och utleveranser.
  • Erbjuda en mängd olika transportalternativ.
  • Arbeta efter devisen "rätt sak i rätt tid till rätt plats".