Dataskyddsförordningen (GDPR) - Insamling av personuppgifter

Vi registrerar och lagrar information i vårt kundregister i form av namn, adress, telefon och epost relaterat till kundens befattning i företaget man arbetar på eller representerar. Vi registrerar endast personuppgifter som kunden själv tillhandahållit i kommunikationen med oss. Kunden har rätt att kontrollera och korrigera alla lagrade uppgifter. Vi sparar dessa uppgifter så länge de är aktuella för den löpande affärsrelationen, dock längst 7 år som overksam i vårt kundregister.